Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên: Sống tinh thần của luật

Thái Hà (04.09.2021) – Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ ngày Sabát”. (Lc 6,1-5)

Một ngôi trường nọ ra quy định, hễ bất kỳ học sinh nào đi học trễ thì bị đánh đòn 2 roi. Lần kia, trên đường đi tới trường, Nam thấy bạn mình bị hư xe, Nam đã giúp bạn và tới trường trễ. Sau khi Nam cho biết lý do tới trường trễ, thầy quản sinh đã không phạt đánh đòn theo quy định nữa.

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy rằng Con Người làm chủ lề luật. Thật vậy, luật lệ được đặt ra vì lợi ích của con người, chứ không phải được đặt ra khiến cho con người phải trở thành nô lệ cho nó. Những người Pharisêu thường thích thái độ sống nệ luật hơn là sống tinh thần của luật, cốt yếu là để phô trương cho người khác thấy rằng họ là người sống đúng đắn. Đức Giêsu đã chỉ ra điều quan trọng là sống tinh thần của luật, chứ không phải áp dụng nó một cách cứng nhắc để rồi làm tổn hại đến người khác. Trong câu chuyện trên, thầy quản sinh đã thực hiện tinh thần của luật hơn là nệ vào luật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con sống giữ luật của Chúa bằng một thái độ sống của luật chứ không phải sống nệ luật. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…