Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên: Yêu thương và lề luật

Thái Hà (05.09.2020) – Con người là chủ ngày Sabát. (Lc 6,1-5)

Thánh Vinh Sơn Phaolô viết cho các chị em Nữ Tử Bác Ái rằng: “Khi chị em bỏ đọc kinh cầu nguyện để giúp đỡ người nghèo thì hãy nhớ rằng, chị em phục vụ Thiên Chúa. Chắc hẳn đức ái cao trọng hơn bất cứ lề luật nào và tất cả đều phải hướng về đức ái”.

Luật lệ được đặt ra là để phục vụ con người và giúp thăng tiến bản thân. Nếu giữ luật chỉ vì sợ tội mà không vì yêu mến thì đó lại là gánh nặng cho bản thân.

Chúa Giêsu muốn chúng ta sống theo tinh thần cốt lõi của lề luật là lòng yêu thương. Chúng ta dường như những người Pharisêu, dùng luật lệ để bắt bẻ người khác và muốn người khác phải thực hiện giống như mình, với mục đích phục vụ cho lợi ích riêng của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn luật Chúa trong tình mến, để qua đó, con thờ phượng Chúa và phục vụ tha nhân theo như luật Chúa truyền. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…