Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên: Hạt giống gieo vào đất tốt

Thái Hà (17.09.2022) – Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”.

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”. (Lc 8,4-15)

Tâm hồn mỗi người chúng ta là điểm đến của Lời Chúa. Đó là mảnh đất mà Chúa sẽ gieo Lời của Người. Tâm hồn chúng ta là mảnh đất nào trong những mảnh đất vừa kể trên? Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện nối tiếp nhau. Đó vừa là môi trường thuận lợi vừa là những thách đố cho Lời Chúa nảy mầm và sinh hoa kết quả. Thuận lợi là có rất nhiều cơ hội, nhiều dịp để Lời Chúa có thể được gieo và phát triển; song đó cũng là thách đố, vì làm cho chúng ta bị lôi kéo theo những điều hời hợt chóng qua mà quên mất những gì thật sự ý nghĩa trong cuộc đời. Lời Chúa chỉ có thể được lớn lên khi mảnh đất của ta đủ các yếu tốt cần thiết. Đất tâm hồn chúng ta có sẵn sàng để cho Lời Chúa đâm rễ và phát triển không? Tương tự, tôi có đủ kiên nhẫn hay quảng đại để sống cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày, hay còn bị níu kéo một chút nào đó của sự đời, bởi tính ích kỷ?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những ràng buộc của thế gian và thêm lòng quảng đại cho chúng con để nhờ đó Lời Chúa được đâm chồi và sinh hoa trái. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.