Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên: “Con người sẽ bị nộp vào tay người đời”

Thái Hà (24.09.2022) – Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy. (Lc 9,43b-45)

Chúa Giêsu xuống thế làm người là để chịu chết và cứu độ nhân loại. Dân Do Thái thời bấy giờ lại cứ tưởng rằng Chúa đến là để giải thoát dân khỏi ách nô lệ Rôma. Chính lúc mọi người đang thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm thì Chúa báo cho các môn đệ biết cuộc thương khó của Người. “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời”. Thánh Luca cho biết rằng các môn đệ không hiểu được lời Người nói nhưng các ông không dám hỏi lại.

Chúng ta thường nghe và phán đoán mọi việc theo cách nghĩ của chúng ta. Điều này gây nên hiểu lầm đáng tiếc. Nhiều khi chúng ta cũng như các môn đệ ngày xưa, sợ mà không dám hỏi lại. Rồi sự việc xảy ra thì chúng ta bất ngờ không chuẩn bị trước.

Chúng ta vẫn như Người Do Thái thời xưa, hiểu sai về Thiên Chúa. Vẫn cứ nghĩ rằng mình làm chủ Thiên Chúa, đòi Thiên Chúa phải làm như điều mình nghĩ, mình xin. Nhưng như Chúa nói: tư tưởng của Thiên Chúa thì khác xa loài người. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người vì đó là bản chất của Thiên Chúa. Nhưng cách Thiên Chúa yêu thương ta thì khác xa điều ta mong đợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con luôn tìm cách để Chúa ban cho chúng con những điều chúng con mong muốn. Xin cho chúng con biết luôn làm điều ngược lại là biết thực hiện những điều Chúa muốn là chugns con đã làm cho mình và người khác được hạnh phúc. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.