Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên: Niềm vui đích thực

Thái Hà (03.10.2020) – Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. (Lc 10,17-24)

“Thánh thiện và tươi vui liên lỉ vì được Chúa, được đất trên trời làm của mình vậy”. (Đức Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận – Sách Đường Hy Vọng, số 532)

Sau một ngày mục vụ rất thành công, các môn đệ đã vui mừng kể với Đức Giêsu về các việc phi thường mình đã làm. Nhân đó, Đức Giêsu đã chỉ cho các ông niềm vui đích thực không phải ở nơi những thành công mau qua ở dưới này, nhưng “hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”. Người muốn hướng lòng trí các ông về trời cao, nơi hạnh phúc bất diệt, nơi mà các ông phải quy hướng về.

Thường thì trong cuộc sống, chúng ta hay bị hút vào các giá trị mau qua của thế gian, để rồi có lối sống ích kỷ bon chen, “đánh đổi lương tâm lấy lương tháng”. Chỉ khi biết nhìn về trời cao, chúng ta mới nhận ra sự mau qua của mọi thực tại trần gian này, và biết phải hành động thế nào cho đúng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin  cho chúng con luôn hướng lòng trí về quê trời, nơi hạnh phúc bất diệt, nơi niềm vui của chúng con sẽ được tròn đầy, để rồi từ đó sống tốt hơn mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…