Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên: Mối phúc thật

Thái Hà (10.10.2020) – Phúc cho ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. (Lc 11,27-28)

Trong Thông điệp Thân Mẫu Chúa Cứu Thế số 20, Thánh Giáo hoàng Gioan PhaolôII đã gọi Đức Maria là “môn sinh đầu tiên của Chúa”, vì Mẹ đã luôn biết lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.

Quả thế, Đức Maria đã được thánh Luca khắc học như một “môn đệ”, biết nghe Lời Chúa, đã “tin” (x. Lc 1,45) và luôn nghiền ngẫm Lời Chúa trong lòng (x. Lc 2,19.51). Đức Maria luôn cố gắng khám phá ý nghĩa của từng biến cố cuộc đời bằng đức tin. Việc suy ngẫm, tìm hiểu ý nghĩa giúp mẹ đón nhận những thăng trầm vui buồn, hạnh phúc của cuộc đời bằng một lòng tín thác vào kế hoạch của Chúa.

Đức Maria còn là một người luôn tuân giữ và thực hành Lời Chúa (x. Lc 8,21; 11,27-28). Như vậy, Mẹ quả là một người môn đệ mẫu mực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin mở mắt tâm hồn chúng con để chúng con biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa như nguồn lương thực thiên liêng nuôi sống linh hồn chúng con mỗi ngày. Nhờ thế, chúng con có thể chia sẻ cho anh chị em, để cùng với họ, chúng con cũng được hưởng hạnh phúc Chúa ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…