Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên: Tuyên xưng

Thái Hà (21.10.2023) – Đức Giêsu nói: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”. (Lc 12,8-12)

Thánh Stephanô Ven, khi bị quân lính bắt bước qua thánh giá, đã mạnh dạn tuyên xưng: “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá sao được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỉ đạo mà mua!”

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã lập giao ước với người trung tín trong cơn thử thách đức tin rằng, họ sẽ nhận được phần thưởng nếu họ can đảm tuyên xưng Thiên Chúa trước mặt người đời.

Ngày nay, Chúa vẫn mời gọi chúng ta mạnh dạn tuyên xưng lòng trung thành với Đức Giêsu ngang qua những biến cố đời mình. Lời tuyên xưng chỉ thuyết phục khi chúng ta vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh để có thể bước đi trong chân lý, nói sự thật và hành động theo những gì đã tuyên xưng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con muốn quyết tâm sống sao cho xứng danh người làm môn đệ Chúa. Xin Ngài giúp sức và nâng đỡ để con thực thi được niềm mong ước ấy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…