Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên: Đức khiêm nhường

Thái Hà (30.10.2021) – Khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: “Xin mời ông bạn lên trên cho”. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn”. (Lc 14,7-11)

Ngạn ngữ Pháp có câu: “Tính chân thật của đạo đức là khiêm tốn”.

Một trong những mối bận tâm của con người mọi thời là đạt được vinh quang hay danh tiếng. Thế nên, những người dự tiệc nhà ông thủ lãnh trong Tin Mừng hôm nay luôn muốn ngồi chỗ nhất. Trước thái độ của khách dự tiệc, Đức Giêsu đã đưa ra một bài học về cách ứng xử: chọn ghế thấp để được mời lên ghế đầu. Thật ra, Đức Giêsu muốn dùng dụ ngôn để nhắc nhở con người về lòng khiêm nhường. Con người cần khiêm nhường để biết thân phận yếu đuối của mình và vị trí của mình trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa, ngõ hầu sống đẹp ý Người và đạt được một chỗ trong Nước Chúa. Khiêm tốn giúp con người không quá tham danh vọng đời này, giữ gìn nhân cách và tôn trọng quyền lợi của người khác. Khi sống như thế, con người tìm được bình an và hạnh phúc trong tâm hồn, hơn nữa biết tôn trọng và bao dung hơn với mọi người.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho con luôn biết khiêm tốn và tin tưởng phó thác, ngõ hầu con có thể sống theo ý Chúa và tôn trọng mọi người xung quanh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…