Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên: Đức khiêm nhường

Thái Hà (31.10.2020) – Vì phàm ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Lc 14,17-11)

Một thầy Rabbi già yếu đang nằm liệt giường. Các môn đệ thì thầm nói chuyện với nhau, ca tụng các nhân đức vô song của thầy: “Từ thời Salomôn đến nay, chưa có ai khôn ngoan như thầy; Đức tin của thầy ngang ngửa với đức tin của tổ phụ Apraham…” Khi các môn đệ đã ra về hết, vợ ông hỏi: “Ông có nghe họ ca tụng ông không, mà tại sao ông lại tỏ ra vẻ bực dọc, không vui?” Vụ Rabbi than phiền: “Vì không có ai nhắc đến sự khiêm tốn của tôi!.

Rất nhiều người, đến lúc cái chết gần kề, nhưng vẫn chỉ biết chạy theo thói thế gian, thích đánh bóng bản thân mà không nhận ra những giá trị thật của mình trong đời sống. Nếu chúng ta có sống trong sự kiêu ngạo, khoe khoan, háo danh, thích lên mặt thì chỉ dẫn đến ảo tưởng mà thôi. Dụ ngôn mà Đức Giêsu nêu ra trong đoạn Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta ý thức rằng: khiêm nhường đích thực chính là biết nhìn nhận sự thật về mình, để từ đó, biết phó thác cuộc sống trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa một xã hội hay đề cao danh vọng, quyền lợi, xin giúp chúng con biết sống khiêm tốn, nhờ vậy, Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…