Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên: Trung Tín Từ Từ Việc Nhỏ

Thái Hà (07.11.2020) – Đức Giêsu nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn”. (Lc 16,9-15)

Một sợi tơ mỏng manh nhỏ bé dường như chẳng làm nên tích sự gì, nhưng bạn nên nhớ rằng tấm lụa mượt mà kia đã dệt bằng những sợi tơ như thế. Cuộc đời chúng ta được kết dệt bằng biết bao việc nho nhỏ được trải đều trong khắp cả đời sống thường ngày.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra một áp dụng: ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Người môn đệ bước theo Chúa phải trung tín từng ngày.

Đặc biệt, người môn đệ Chúa cần phải hết sức trung tín, cẩn thận và dè dặt trong việc sử dụng của cải. Tiền bạc chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích. Tiền của tốt hay xấu là do thái độ sử dụng của mỗi người. Thật vậy, người môn đệ bước theo Chúa, chúng ta cần phải biết lấy khôn ngoan dùng tiền bạc đời này mà mua lấy Nước Trời. Hãy biết khôn ngoan sử dụng tiền bạc theo Thánh ý Thiên Chúa, đồng thời, thực thi đức bác ái nhằm đạt được sự sống vĩnh cửu. đời sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn tín trung theo Ngài. Xin cho con biết xây dựng Nước Trời ngày hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…