Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên: Kiên trì cầu nguyện

Thái Hà (14.11.2020) – Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm kêu cầu Người, dù Người có trì hoãn. (Lc 18,1-8)

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói rằng: “Con tìm bạn để an ủi, nâng đỡ con khỏi cô đơn. Dao con không tìm người bạn không bao giờ phản bội con, và có thể ở với con liên lỉ bất cứ nơi nào?” (Sách Đường Hy Vọng, số 130)

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện. hình ảnh và thái độ của bà góa nghèo kiên trì trước cửa quan cho chúng ta thấy: trong đời sống đức tin của mình, đôi khi cũng cần phải như vậy, vì: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”; “Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu độ”. (x. Mt 10,22)

Mẹ Têrêsa Calcutta nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện như chúng ta cần hít thở, hãy cảm thấy nhu cầu cầu nguyện trong ngày và hãy cố gắng cầu nguyện. Tôi coi công việc của tôi như một lời cầu nguyện”. Bạn hãy sống và thực hành như vậy nhé!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài luôn nhận lời những ai cầu xin với lòng tin tưởng vững chắc. Xin lắng nghe tiếng van xin của chúng con, nhất là trong những cơn thử thách của cuộc đời trần thế này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…