Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên: Sự sống đời sau

Thái Hà (20.11.2021) – Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống. (Lc 20,27-40)

Tiến sĩ Sam Paria, thuộc Trường Đại học Southamptom, đã đưa ra công trình nghiên cứu: “Mọi chuyện không dừng lại sau khi sự sống ngừng lại trên cơ thể”. Đồng thời, ông cũng nghiên cứu và thu thập nhiều bằng chứng về trải nghiệm “hồn lìa khỏi xác”. “Có sự sống đời sau hay không?” vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói đến sự tồn tại của sự sống đời vĩnh cửu. Và chính Người là Cháu của những người diễm phúc được tuyển lựa trong đời sống đó.

Người Kitô hữu tin rằng cuộc sống đời sau sẽ hạnh phúc vì lúc đó họ được sống mãi với Thiên Chúa. Nơi đó, họ cũng thấy những người công chính – là những người tốt lành, được Thiên Chúa cho trỗi dậy từ cõi chết. Thiên Chúa muốn cứu chuộc tất cả mọi người để chúng ta được làm con cái Cháu và chung hưởng vinh quang với Người. Tuy nhiên, để được cứu rỗi, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải đặt niềm tin vào Người và cố gắng sống xứng đáng với tình yêu của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ chúng con trong niềm tin vào sự sống lại và kiên trì hy vòng vào cuộc sống vĩnh cửu với Chúa mai sau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…