Thứ BảyTuần XXI Thường Niên: Đầy tớ trung tín

Thái Hà (31.08.2019) –  “Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh”. (Mt 25,14-30)

“Được giao ít mà ngươi đã trung thành” (ảnh internet)

Tác phầm Vượt lên chính mình – Great failures of the extremely successful của Steve Young kể lại nhiều câu chuyện có thật về những phận người không may mắn. Tuy nhiên, họ không bao giờ đầu hàng số phận bi đát, để rồi trở thành người có ích cho xã hội và là chỗ dựa tinh thần cho bao người khác.

Người đầy tớ tài giỏi là người biết mau mắn làm sinh lợi những gì mà ông chủ đã giao phó. Thiên Chúa là ông chủ giao cho người đầy tớ những nén bạc phù hợp với khả năng người ấy. Và, người đầy tớ có toàn quyền trên tài sản đó. Với khối tài sản, anh ta có thể để làm vốn kinh doanh sinh lời; hoặc anh ta có thể đem chôn giấu đi. Ai mau mắn biết cách làm sinh lợi thì sẽ được vào cùng hưởng niềm vui của ông chủ. Ai không biết cách làm sinh lời thì sẽ bị lấy đi vào ngày thanh toán sổ sách với ông chủ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khôn ngoan sử dụng những nén bạc Chúa giao phó, để làm sinh lời cho Nước Chúa, hầu mai này được cùng Ngài vui hưởng vinh quang. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.