Thư cha Bề Trên Tổng Quyền DCCT tuyên bố mở Năm Thánh Đức Mẹ HCG

Thái Hà (18.6.2015) – 

THƯ CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ MỞ NĂM THÁNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Rôma, ngày 26 tháng 04 năm 2015

Đức Giêsu nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,27).

Anh chị em tu sĩ DCCT, giáo dân thừa sai và các bạn thân mến,

Vào ngày 26/04/2016, chúng ta sẽ đánh dấu 150 năm phục hồi việc sùng kính công cộng bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) trong nhà thờ thánh Anphongsô tại Rôma. Như anh chị em đã biết, các tu sĩ thừa sai DCCT sẽ cử hành sự kiện này với tiến trình gồm ba giai đoạn là: 1. Chuẩn bị, 2. Năm Thánh và Cử hành, 3. Canh tân những cố gắng truyền giáo của chúng ta và không ngừng cổ võ lòng sùng kính ĐMHCG. Uỷ ban Trung ương phụ trách Năm Thánh cũng đã bắt đầu làm việc và đang phối hợp với các anh em phụ trách liên lạc cũng như các Uỷ ban trong Liên hiệp, (Phụ) Tỉnh và Vùng.

Cha Michael Brehl, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế
Cha Michael Brehl, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế

Với lá thư này, tôi chính thức tuyên bố Năm Thánh bắt đầu vào Lễ ĐMHCG ngày 27/06/2015 và kéo dài cho đến Lễ ĐMHCG ngày 27/06/2016. 

Bản văn Kinh Thánh được trích dẫn ở trên rút ra từ Tin Mừng theo thánh Gioan được công bố vào ngày Lễ ĐMHCG. Trong Năm Thánh này, chúng ta được nhắc nhớ lần nữa rằng chúng ta được mời gọi theo gương người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến mà đón Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, về nhà mình như chúng ta đã đón rước Mẹ vào nhà thờ thánh Anphongsô tại Rôma!

Phục hồi việc sùng kính công cộng bức Linh ảnh

Trong vòng 300 năm, bức Linh ảnh ĐMHCG đã được tôn kính tại nhà thờ thánh Mátthêu tại Rôma. Khi thành Rôma rơi vào tay quân xâm lược vào năm 1798, nhà thờ thánh Mátthêu và tu viện đã bị phá huỷ, và Linh ảnh đã được đưa đến tu viện thánh Augustinô tại nhà thờ St. Mary ở Posterula, nơi đây, Linh ảnh được đặt trong một nhà nguyện cá nhân.

Theo lời thỉnh cầu của cha Nicolas Mauron, Bề Trên Tổng Quyền DCCT, vào ngày 11/12/1865, Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX đã uỷ thác Linh ảnh cho các tu sĩ DCCT để phục hồi lòng sùng kính công cộng bức Linh ảnh tại nhà thờ thánh Anphongsô vốn được xây dựng trên nền nhà thờ thánh Mátthêu trước đây. Khi trao Linh ảnh cho sự chăm sóc của cha Mauron và các tu sĩ thừa sai DCCT, ĐGH Piô IX đã yêu cầu chúng ta: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”.

Sau khi đã cẩn thận phục hồi bức Linh ảnh, ĐMHCG đã được đưa đi trong một cuộc rước trọng thể đến nhà thờ thánh Anphongsô vào ngày 26/04/1866. Từ ngày đó, lòng sùng kính Đức Maria dưới tước hiệu “Hằng Cứu Giúp” đã không ngừng lớn mạnh tại Rôma cũng như trên toàn thế giới.

Những sự kiện Năm Thánh tại Rôma

Trong Năm Thánh này, sẽ có ba sự kiện chính được cử hành tại Đền ĐMHCG tại nhà thờ thánh Anphongsô tại Rôma.

1. Chính thức khai mạc Năm Thánh

Vào các ngày 27 – 28/06/2015, chúng ta sẽ chính thức cử hành nghi thức khai mạc Năm Thánh. Vào chiều ngày 27/06, ngày chính Lễ ĐMHCG, các tu sĩ thừa sai DCCT sẽ khai mạc Năm Thánh với thánh lễ và canh thức cầu nguyện trước Linh ảnh gốc trong nhà thờ thánh Anphongsô.

Vào tối Chúa Nhật 28/06, chúng ta sẽ cử hành Lễ trọng thể truyền thống trong nhà thờ thánh Anphongsô và rước kiệu ĐMHCG qua các con đường xung quanh.

2. Phục hồi việc sùng kính công cộng bức Linh ảnh

Vào ngày 26/04/2016 chúng ta sẽ cử hành kỷ niệm 150 năm phục hồi việc sùng kính công cộng bức Linh ảnh bằng thánh lễ trọng thể trước Linh ảnh gốc tại nhà thờ thánh Anphongsô.

3. Bế mạc Năm Thánh

Vào các ngày 25 – 26/06/2016, chúng ta sẽ cử hành nghi thức bế mạc Năm Thánh tại nhà thờ thánh Anphongsô tại Rôma. Các nghi thức này sẽ diễn ra cùng lúc với thánh lễ ĐMHCG và chúng ta cũng sẽ có cuộc rước truyền thống.

Các chi tiết khác liên quan đến các sự kiện này sẽ được loan báo sau.

Trong Năm Thánh, chúng tôi mời các (Phụ) Tỉnh, giáo xứ, hội dòng, giáo phận và các cá nhân hoặc đoàn thể lên kế hoạch hành hương đến Rôma để cầu nguyện trước Linh ảnh ĐMHCG gốc của chúng ta. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tham dự ba sự kiện chính trên đây nhưng anh chị em cũng có thể đi hành hương vào các thời điểm khác.

Các cử hành và sự kiện trong Liên hiệp, (Phụ) Tỉnh và Vùng

Đức Chân phước Giáo Hoàng Piô IX đã hướng dẫn chúng ta, các thừa sai DCCT, “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”. Trong 150 năm qua, lòng sùng kính ĐMHCG đã luôn đồng hành cùng các thừa sai DCCT đến bất cứ nơi đâu họ đến.

Hiện đang có mặt tại 80 quốc gia, chúng ta đã đem lòng sùng kính ĐMHCG đến mọi lục địa và chân trời góc bể. Lòng sùng kính Linh ảnh được tìm thấy trong các Giáo Hội Đông Phương, cả Công giáo lẫn Chính thống, cũng như trong Hội Thánh Công Giáo Rôma. Ở nhiều nơi, lòng sùng kính ĐMHCG còn có mặt trước cả khi thừa sai DCCT đến. Đây là sự thật tại Haiti, Hàn Quốc và Ghana chẳng hạn. ĐMHCG cũng được chọn làm bổn mạng của một số hội dòng cũng như các giáo xứ và giáo phận.

Dưới tước hiệu “Hằng Cứu Giúp”, Linh ảnh này được một số Giáo hội Tinh Lành cũng như nhiều người thuộc niềm tin khác tôn kính. Thật vậy, tại Châu Á, một số tín hữu tân tòng đã mô tả bằng cách nào họ đã được lòng sùng kính Tuần Cửu Nhật kính ĐMHCG dẫn đưa đến chỗ đón nhận đức tin Công giáo.

Bức Linh ảnh ĐMHCG là một trong những bức ảnh Đức Maria được yêu mến và nổi tiếng nhất. Ngày nay, Tuần Cửu Nhật kính ĐMHCG – tại các nhà thờ và nhà nguyện, tư gia và bệnh viện, trên tivi và radio, ngay cả trên internet – đang nuôi dưỡng đức tin và lời cầu nguyện của hàng triệu tín hữu.

Trong tinh thần này, chúng tôi khuyến khích mỗi Liên hiệp, mỗi Đơn vị và mỗi cộng đoàn DCCT hãy lên kế hoạch các sự kiện để mừng Năm Thánh này. Trước đây, tôi đã yêu cầu mỗi (Phụ) Tỉnh và Vùng chọn một anh em làm người liên liệc với Uỷ ban Trung ương ở Rôma. Nhiều Đơn vị đã làm rồi, tôi yêu cầu các Đơn vị khác hãy chọn người này trong nhiệm kỳ 4 năm của mình và hãy gửi quý danh cũng như thông tin để liên lạc về Uỷ ban Trung ương ở Rôma và vị Điều phối Liên hiệp.

Uỷ ban đã gửi nhiều đề nghị đến các Liên hiệp và Đơn vị để giúp lên kế hoạch cho Năm Thánh này. Tôi muốn đề xuất thêm một vài đề nghị sau:

1. Ngày 11/12/2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm 150 năm DCCT nhận lời uỷ thác “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”, tôi đề nghị tất cả các nhà thờ và cộng đoàn DCCT hãy đánh dấu ngày này bằng một cách thức nào đó. Cử hành việc sùng kính rộng khắp thế giới đến với ĐMHCG.

2. Mỗi Đơn vị có thể làm một sự kiện mỗi tháng để đánh dấu Năm Thánh này – hạn như canh tân Tuần Cửu Nhật, phụng vụ, workshops về Linh ảnh, tĩnh tâm,…

3. Mỗi Đơn vị có thể đi đến các hội dòng khác, giáo xứ, nhà thờ có tổ chức lòng sùng kính ĐMHCG và cùng nhau tổ chức một vài sự kiện.

Dĩ nhiên, chúng tôi hết lòng khuyến khích các Liên hiệp cũng như các (Phụ) Tỉnh đã có sẵn các phương tiện như xuất bản, hội nghị hoặc các sự kiện khác.

Uỷ ban Trung ương phụ trách Năm Thánh ĐMHCG

Uỷ ban Trung ương đã làm việc vất vả để chuẩn bị các nguồn dữ liệu cũng như khuyến khích các sáng kiến ở địa phương cho Năm Thánh quan trọng này. Mỗi Liên hiệp có một đại diện trong Uỷ ban này do cha Juventus Andrade, Tổng Cố Vấn, làm Chủ tịch. Sau đây là các thành viên Uỷ ban Trung ương:

Cha Juventius Andrade, Tổng Cố vấn và Chủ tịch ủy ban

Cha Piotr Chyta, Trung tâm linh đạo DCCT

Cha Brendan Kelly, Văn phòng Tổng thư ký

Cha Marek Kotynski, Tỉnh Warsaw, Châu Âu

Cha Phil Dabney, Tỉnh Baltimore, Bắc Mỹ

Cha Dirson Ferreira Gonҫalves, Tỉnh Campo Grande, Châu Mỹ Latinh và Caribê

Cha Joseph Echano, Phụ Tỉnh Manila, Á-Úc

Cha Patrice Nyanda, Phụ Tỉnh Afrique de l’Ouest, Châu Phi và Madagascar

Các vị này được trợ giúp bởi cha Biju Madathikunnel, Văn phòng Truyền thông, Rôma.

Trong một tương lai gần, Uỷ ban Trung ương hy vọng sẽ giới thiệu các nguồn dữ liệu như sau:

– Xuất bản các bài viết về Đức Mẹ, đặc biệt dưới tước hiệu “Hằng Cứu Giúp”.

– Các tài liệu về linh đạo và câu chuyện về Linh ảnh.

– Các nguồn dữ liệu về lời nguyện và vật chất.

Nhiều nguồn dữ liệu này có thể được tìm thấy trên website chính thức của Năm Thánh là www.iconoflove.org. Trang web này sẽ liên tục được cập nhật trong Năm Thánh.

Năm Thánh ĐMHCG và Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót

Tôi tin rằng chính do sự quan phòng của Thiên Chúa mà Năm Thánh của chúng ta lại trùng với Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót được ĐGH Phanxicô công bố và sẽ khai mạc vào ngày 08/12/2015, ngày Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng chính của DCCT.

Thánh Anphongsô có lòng tôn kính Đức Maria, đặc biệt như là Mẹ của Lòng Thương Xót và Chốn Nương Ẩn của các tội nhân. Với tư cách là sự Hằng Cứu Giúp của toàn thể Dân Chúa, Mẹ Maria phục vụ “mầu nhiệm cứu độ” nơi Chúa Kitô (HP. 32). Trong bài suy gẫm về kinh Salve Regina trong quyển Những Vinh Quang của Đức Maria, thánh Anphongsô chưa bao giờ mỏi mệt trình bày Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, như là sự hằng cứu giúp của chúng ta, mẫu mực và hướng dẫn của chúng ta.

ĐGH đã kết thúc Tông sắc mở Năm Thánh Lòng Thương Xót, Misericordiae Vultus, với những từ đánh động trái tim của tất cả những ai có lòng yêu mến ĐMHCG:

Bây giờ tôi muốn dành một ít suy tư về Mẹ của lòng Xót Thương. Ước gì khuôn mặt dịu dàng của Mẹ luôn nhìn đến ta trong Năm Thánh này, để tất cả chúng ta có thể tái khám phá ra niềm vui của sự dịu hiền của Thiên Cha. Không ai đã hiểu thấu mầu nhiệm nhập thể sâu thẳm bằng Đức Maria. Trọn đời Mẹ đã rập theo khuôn mẫu sự hiện diện của lòng xót thương thành xác phàm. Mẹ của Đấng chịu đóng đinh và phục sinh đã đi vào cung thánh của lòng xót thương của Thiên Chúa vì Mẹ đã tham dự cách mật thiết vào mầu nhiệm tình yêu của Ngài.

Dưới chân thập giá, cùng với thánh Gioan, người môn đệ của tình yêu, Đức Maria đã chứng kiến những lời tha thứ do chính Chúa Giêsu nói. Việc diễn tả tuyệt hảo lòng xót thương này đối với những kẻ đã đóng đinh Người cho ta thấy cùng đích lòng xót thương Thiên Chúa có thể nhắm đến. Đức Maria làm chứng rằng lòng thương xót của Con Thiên Chúa không có giới hạn và luôn trải rộng đến mọi người, không trừ ai. Ta hãy mượn lời của kinh Salve Regina, một kinh không bao giờ cũ và cũng chẳng hề mới, mà thưa với Mẹ, để Mẹ có thể không bao giờ chán hướng ánh mắt nhân từ nhìn đến chúng ta và làm cho ta xứng đáng chiêm ngưỡng khuôn mặt của lòng xót thương, là Chúa Giêsu Con Mẹ.

ĐGH đã mời gọi chúng ta “hành hương” trong Năm Thánh ngoại thường này cùng với Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Đấng mà chúng ta tôn kính như là sự Hằng Cứu Giúp của chúng ta.

Các thừa sai DCCT biết rằng tình yêu dành cho Mẹ không phải là một phần phụ tuỳ trong linh đạo của chúng ta. Nó là một toàn thể cho sự hiểu biết của chúng ta về copiosa redemptio –  ơn cứu độ chứa chan và sự tròn đầy của cuộc sống mà chúng ta được Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế Chí Thánh của chúng ta, mời gọi vươn đến.

Được Chúa Cứu Thế mời gọi mang Tin Mừng đến cho những người bị bỏ rơi và nghèo khổ, chúng ta dâng hiến đời sống chúng ta cho ơn cứu độ chan chứa trong sự hiệp thông với Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mẹ đồng hành với chúng ta khi chúng ta rao giảng Tin Mừng cách luôn mới mẻ. Mẹ tỏ cho chúng ta khuôn mặt của lòng thương xót, là chính Con của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Mẹ dạy chúng ta trở thành “những tông đồ thừa sai”, những người biết “bản chất cách mạng và sức mạnh của tình thương và sự dịu dàng” (Niềm Vui Tin Mừng-EG. 288).

Ước gì Năm Thánh ĐMHCG lôi kéo chúng ta tiến sâu hơn vào Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót, để chúng ta công bố bằng lời nói và đời sống Niềm Vui Tin Mừng, một Tin Mừng mang lại copiosa redemptio cho mọi người! Xin thánh Anphongsô tiếp tục dạy chúng ta tình yêu và lòng tín thác của trẻ thơ đối với Mẹ Maria vốn là nét son của trọn đời ngài. Xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa Năm Thánh của chúng ta và đốt lên ngọn lửa trong tâm hồn chúng ta!

Người anh em trong Chúa Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền

Chuyển ngữ: Lm. JM. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.