Thư chúc mừng Phục Sinh 2016 của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam

HDGM_ThuChucMung PhucSinh2016

Nguồn: WHĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.