Thư của cha Michael Brehl, Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế toàn cầu- Thư của Cha Michael Brehl, bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

Kính gửi lời quý cha, quý thầy, các sơ và quý ông bà anh chị em,

Xin được gửi lời chào nồng nhiệt từ Rôma đến hết thảy quý cộng đoàn! Chủ Nhật tới, ngày 11 tháng 9, các đại biểu từ các Tỉnh Dòng khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung về Trung tâm Tĩnh tâm Cát Minh tại Ciampino, Italy để tham dự Tổng Công Hội lần thứ 26 của toàn Dòng Chúa Cứu Thế. Với thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 12 tháng 9, chúng tôi chính thức khai mạc việc cử hành giai đoạn Tổng Công Hội theo Giáo Luật qui định. Nhờ những nỗ lực làm việc cần mẫn của Ủy ban trù bị Trung ương Dòng, chúng tôi gần như đã sẵn sàng cho biến cố lớn này!

Trong bốn tuần, 91 đại biểu sẽ tiếp tục tiến trình đồng nghị với việc cầu nguyện, gặp gỡ, lắng nghe, phân định và ra quyết định, vốn đã bắt đầu cách đây hơn hai năm. Trong tuần thứ hai, từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 9, năm đại biểu giáo dân thừa sai sẽ tham gia cùng chúng tôi trong tiến trình này. 20 nhân viên hỗ trợ sẽ tham gia Tổng Công Hội với tư cách là người kiểm duyệt, công chứng viên, dịch giả, truyền thông và cố vấn về giáo luật. Tiến trình này sẽ tiếp tục với Giai đoạn thứ ba trong mỗi Miền Dòng vào năm 2023 để thực hiện các định hướng của Tổng Công Hội.

Khi chúng tôi đang chuẩn bị bắt đầu Giai đoạn chính thứ theo Giáo Luật, tôi viết thư này để mời quí cha, quí thầy, quí sơ và ông bà anh chị em đồng hành với chúng tôi hàng ngày với những lời cầu nguyện của quí vị. Trong giai đoạn thay đổi lớn lao này, chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta hình dung lại căn tính và sứ mệnh Dòng Chúa Cứu Thế, trung thành với Đặc sủng và tinh thần của Thánh Anphongsô và ‘các bậc tiền nhân của chúng ta trong Hội Dòng’, và cởi mở lắng nghe tiếng của Thánh Linh nói với chúng ta qua ‘các dấu chỉ của thời đại’ (C. 108).

Khi đồng hành với chúng tôi trong những lời cầu nguyện của mình, tôi cũng xin quí vị tiếp tục hiệp thông với chúng tôi thông qua các liên lạc, cập nhật và liên kết thường xuyên được đăng tải qua các trang mạng ScalaNews và trang web của Tổng Công Hội.

Giai đoạn Tổng Công hội này là một thời điểm lịch sử và quan trọng đối với Dòng Chúa Cứu Thế khắp nơi.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta, đồng hành và soi dẫn chúng ta hết lòng theo Con của Mẹ hôm nay và trong tương lai!

Trong Đức Kitô Cứu Thế ,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Tổng quyền

Rome, ngày 3 tháng 9 năm 2022