Thư của cha Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế: Ngày lễ thánh Anphongsô năm 2018

Cha Michael Brehl, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế

NHỮNG CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA CỨU THẾ:

Trong Liên Đới Vì Sứ Vụ Cho Một Thế Giới Bị Tổn Thương

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt (Mt 9,36).

Anh Em, Các Sơ và Các Thừa sai Giáo dân thân mến.

Một lần nữa, chúng ta long trọng cử hành lễ Thánh Anphongsô Maria Liguori, C.Ss.R. với sự vui mừng và tri ân về hồng ân cao cả là Đặc sủng Thừa sai mà chúng ta đã lãnh nhận, nhờ sự trung thành đi theo Chúa Giêsu Cứu Thế của thánh nhân.

Cách đây một năm, vào dịp lễ này, tôi đã viết thư cho anh em để công bố kỳ Kinh lược Ngoại thường (KLNT) toàn Hội Dòng của Ban Quản Trị (BQT) Trung Ương. Theo tinh thần của Tổng Công Hội 25 (Quyết Định 44), kỳ KLNT này đã quy tụ các anh em, các sơ và thừa sai giáo dân từ các (Phụ) Tỉnh, Vùng và Sứ Vụ cho các Hội Nghị ở mỗi Liên Hiệp Vùng (LHV) cũng như ở mỗi Lục địa. Khi chúng ta cử hành lễ Thánh Anphongsô năm nay, tôi muốn chia sẻ với anh em một số suy tư về sự kiện ngoại thường này trong đời sống Hội Dòng chúng ta.

Khi tôi viết thư này cho anh em thì BQT Trung Ương cùng với các Điều Phối Viên LHV đã tiến hành được trên 80% các Hội Nghị của kỳ KLNT này. Các Hội Nghị của LHV Châu Mỹ Latinh và Caribê cũng như của LHV Châu Phi và Madagasca đã hoàn tất. Các Hội Nghị còn lại sẽ được hoàn tất trước tháng 11 năm nay. Thật rõ ràng là đa số các anh em thuộc mọi độ tuổi đã tham gia các Hội Nghị này, cùng với nhiều sơ thuộc các Hội Dòng kết nghĩa cũng như các hiệp hội giáo dân DCCT. Bên cạnh các Hội Nghị, chúng tôi cũng đã gặp phần lớn các Bề Trên Cấp Cao và các Hội Đồng trong Hội Dòng. Tương tự như vậy, các Uỷ Ban LHV phụ trách Kế Hoạch Tông Đồ Và Tái Cấu Trúc đã thường xuyên gặp gỡ và xem xét cẩn thận những suy tư, đề xuất và kiến nghị mà anh em đã đóng góp ở mỗi Hội Nghị.

Sau khi kỳ KLNT hoàn tất, BQT Trung Ương sẽ lượng giá kinh nghiệm, xem xét các lượng giá mà chúng tôi nhận được từ anh em trong mỗi Hội Nghị. Còn lúc này, tôi muốn gửi đến anh em một số suy tư về kinh nghiệm cho đến thời điểm chúng ta khởi đầu các Hội Nghị LHV, lúc đó, bản thảo đầu tiên Kế Hoạch Tông Đồ Và Tái Cấu Trúc sẽ được trình bày.

Trước hết, BQT Trung Ương muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả anh em đã tham gia kỳ Kinh Lược này. Các anh em thuộc mọi độ tuổi, từ các tập sinh đến anh em cao niên, đã hoàn toàn dấn thân cho các Hội Nghị. Còn các anh em khác không thể tham dự thì cũng đã gửi phần đóng góp của mình qua sự chuẩn bị ở cộng đoàn. Nhiều anh em không thể tham dự đã hỗ trợ kỳ Kinh Lược bằng lời cầu nguyện, cách riêng là các anh em đau yếu cũng như các sơ và giáo dân thừa sai. Xin cám ơn anh em đã quảng đại và nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của tôi trong lá thư ngày 1 tháng 8 năm 2017!

Tất cả mọi Hội Nghị đều khẳng định giá trị và tầm quan trọng của kỳ Kinh Lược này. Nhiều anh em và giáo dân thừa sai đã cám ơn các Cố Vấn và Điều Phối Viên vì sự gần gũi và luôn sẵn sàng của các ngài, đồng thời họ cũng bày tỏ xác tín rằng, sau kỳ Kinh Lược, khi trở về nhà, họ có được một sự hiểu biết tốt hơn nhiều về tiến trình tái cấu trúc. Quan trọng hơn nữa, đa số các tham dự viên đã có sự quyết tâm cụ thể của cá nhân là sẽ tiếp tục hoàn toàn dấn thân cho tiến trình canh tân và phục hồi Hội Dòng chúng ta.

Các Hội Nghị đã mạnh mẽ khẳng định tầm quan trọng của ngày tĩnh tâm với chủ đề của Lục niên. Tôi thúc giục anh em hãy tiếp tục suy tư về chủ đề này ở các cộng đoàn địa phương cũng như trong giờ cầu nguyện cá nhân của anh em. Khi chúng ta tiến tới phía trước với công việc của các Uỷ Ban và Hội Nghị LHV, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang ở trong một tiến trình phân định, chú tâm đến sự chuyển động của Chúa Thánh Thần cũng như lời kêu gọi của “các dấu chỉ thời đại”. Xin Thánh Anphongsô, một chuyên viên về phân định, tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong tiến trình này!

Khi nhận ra thực tại của Hội Dòng vào lúc này, nhiều anh em đã diễn tả một sự cởi mở nhiều hơn đối với việc tái định hình các (Phụ) Tỉnh và Vùng của mình, ngõ hầu tạo nên những Tỉnh mạnh mẽ hơn, có nhiều khả năng hơn, để có thể thực hiện sứ vụ mà chúng ta được kêu gọi. Đồng thời, anh em cũng bày tỏ những mối quan tâm và lo sợ cũng như các tiêu chuẩn và đề xuất cụ thể cho việc tái định hình này. Mỗi Uỷ Ban LHV đã thấy những thông tin này rất hữu ích và các Uỷ Ban này sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc đến các suy tư cũng như các đóng góp khác của anh em sau khi anh em nhận được Bản Thảo Thứ Nhất về Kế Hoạch Cho LHV của anh em. Bản thảo này sẽ được gửi đến mỗi Đơn Vị sau khi được chuẩn nhận làm tài liệu làm việc bởi Hội Nghị LHV của anh em. Tài liệu này cần được nhận đúng lúc để anh em có thể xem xét trong cộng đoàn địa phương của anh em cũng như ở các Hội Nghị và Công Hội, khi chúng ta đang chuẩn bị cho Tứ niên sắp tới.

Khi chúng ta tiếp tục tiến trình chuẩn bị bản Kế Hoạch này ở mỗi LHV, chúng ta cũng đang bắt đầu việc phân định mẫu lãnh đạo chúng ta cần cho Tứ niên sắp tới. Như anh em biết, việc phân định này không chỉ liên hệ đến việc chọn ra các Bề Trên mà cả Hội Đồng các ngài nữa. Việc lãnh đạo này sẽ rất quan trọng khi chúng ta tiếp tục tiến trình tái cấu trúc và canh tân Hội Dòng. Chúng ta cần các nhà lãnh đạo có sự can đảm để đối diện với những sự mạo hiểm liên quan cũng như để làm sinh động các (Phụ) Tỉnh và Vùng, vì lợi ích cho sứ vụ chúng ta.

Việc vẫn còn tham gia của mỗi anh em sẽ tiếp tục định hình tiến trình này. Khi chúng ta cử hành lễ Thánh Anphongsô năm nay, chúng tôi hy vọng và cầu xin cho chúng ta vẫn mãi trung thành với tầm nhìn của thánh nhân đồng thời chú tâm đến “các dấu chỉ thời đại” hôm nay, ngõ hầu chúng ta sẽ tiếp tục sứ vụ chúng ta, để “theo gương Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế, bằng cách rao giảng Lời Chúa cho người nghèo…” (HP 1).

Chúng ta đang sống trong một thời đại lạ thường, thời của những thách đố lớn cũng như của những cơ hội lớn. Trong sự hiệp thông với toàn Hội Thánh, được hướng dẫn bởi sự lãnh đạo của ĐGH Phanxicô, chúng ta hiến mình một lần nữa cho chủ đề của Lục niên này: NHỮNG CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA CỨU THẾ: Trong Liên Đới Vì Sứ Vụ Cho Một Thế Giới Bị Tổn Thương.

Với tư cách là những môn đệ đích thực của Thánh Anphongsô, chúng ta xin Chúa ban phúc lành cho chúng ta bằng ân sủng được đi theo Đức Kitô Cứu Thế đồng thời luôn sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khăn, xin cho chúng ta được tham dự trọn vẹn vào mầu nhiệm của Đức Kitô và công bố mầu nhiệm ấy bằng đời sống và lối nói giản dị theo tinh thần Phúc Âm, hầu đem lại ơn cứu chuộc chứa chan cho con người (x. HP 20).

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta đồng hành với chúng ta luôn mãi.

Ngày 1 tháng 8 năm 2018

Lễ Trọng Thánh Anphongsô Maria Liguori

Người anh em trong Chúa Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền.

Chuyển ngữ: Lm. JM. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R.       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.