Thứ Hai: Ga 3, 7 – 15: Phải được tái sinh vào đời sống mới nếu không muốn chết muôn đời

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Khi nói về thế giới ngày nay, Đức Bênêđictô XVI nhắc đến chủ thuyết tương đối, não trạng thế tục và trào lưu hưởng thụ vật chất. Ba “con quái vật” này đã chi phối con người thời đại chúng ta cho đến nỗi nhiều người trong chúng ta dửng dưng với thực tại siêu việt và chỉ biết vật chất, đè đầu cưỡi cổ nhau cũng vì tiền tài, vật chất. Đức Phanxicô thì chỉ thẳng ra cái tình trạng ham mê vật chất mà quên mất các giá trị tinh thần bằng một hình ảnh sống động, cụ thể: “Một điểm trên giàn chứng khoán tụt xuống làm cho cả thế giới rúng động, trong khi một người nghèo đói chết trên đường phố lại không trở thành tin tức rúng động thế giới!”

Trong bài Tin mừng hôm này, Chúa Giê su nhắc nhớ ta về sự sống trên cao và đòi buộc ta phải được tái sinh vào đời sống ấy. Một trong dấu chỉ cho thấy ta thuộc về cộng đoàn những con người được tái sinh vào đời sống mới đó là ta biết quảng đại chia sẻ vật chất với những người nghèo và tâm hồn không quá nặng nề về vật chất mà phải biết để mọi sự làm của chung như cộng đoàn Ki tô hữu tiên khởi đã làm, chứ không giành giật tất cả vào lòng mình (Cv 4, 32 – 37).

Bạn và tôi đã ứng đáp lời mời gọi tái sinh vào đời sống mới như Chúa đã đòi buộc ta ra sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.