Thứ Hai Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa_Lễ Trọng: Sống trong Lời

Thái Hà (01.01.2024) – “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. (Lc 2,16-21)

Thánh Anphongsô từng chia sẻ rằng: “Chúng ta chỉ cần nói Thiên Chúa đã tín nhiệm Mẹ Maria làm Mẹ Thiên Chúa, là đã hiểu rằng Chúa đã tôn vinh Mẹ Maria lên cao trọng không thể hơn được nữa”.

Đối với Kitô hữu, Mẹ Maria luôn là mẫu gương tuyệt hảo cho một đời sống đẹp lòng Thiên Chúa, Bằng tất cả trí hiểu, Mẹ hằng suy đi nghĩ lại trong lòng những gì xảy đến để mong nhận biết ý Chúa. Bẳng cả đức tin, Mẹ luôn khiêm hạ đón nhận những kế hoạch của Chúa, ngay cả những đứa trẻ vượt quá sức hiểu của Mẹ. Chính vì thế, trong mọi sự, Mẹ đã luôn sống, Mẹ đã luôn sống theo thánh ý Chúa và sống đẹp lòng Chúa.

Mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi noi gương Mẹ trong việc nhận biết và đón nhận ý Chúa. Bởi lẽ, duy chỉ Thiên Chúa mới là Đấng toàn năng, toàn thiện và khôn ngoan. Thế nên, chỉ khi nào ta biết kiếm tìm và đón nhận ý Chúa, thì ta mới có thể đạt đến đích điểm của mọi sự viên mãn.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết noi gương  Mẹ trong tinh thần sống theo Thánh ý Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…