Thứ Hai Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Phúc cho bà là kẻ đã tin

Thái Hà (15.08.2022) – Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” […] (Lc 1,39-56)

Đặc ân Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời là một trong bốn đặc ân mà Mẹ được Thiên Chúa ban tặng. Thế nhưng, liệu chúng ta có thử hỏi rằng Mẹ đã làm gì để được lãnh nhận những ơn ban đặc biệt ấy? Hay đơn giản hơn là Mẹ đã sống như thế nào? Chúng ta không trực tiếp nhìn thấy Mẹ sống như thế nào, nhưng chúng ta được dạy rằng Mẹ đã sống trong niềm phó thác và cậy trông nơi Chúa bằng chính niềm tin yêu để có thể thốt lên hai tiếng “xin vâng”. Tiếng “xin vâng” trong thời khắc mà Sứ Thần truyền tin sẽ không thể nào dễ dàng cất lên được, nếu như trước đó Mẹ không sống những chuỗi ngày của Mẹ với lòng tin yêu và sự phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con, để dù đang sống giữa cảnh đời vất vả lầm than, chúng con vẫn tin những Lời Chúa phán sẽ được thực hiện. Xin cho chúng con luôn biết cậy trông phó thác cuộc đời này trong tay Chúa quan phòng. Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết chạy đến với Mẹ trong những cơn gian nan thử thách, xin Mẹ đừng để chúng con đi vào con đường lầm lạc. Xin dạy chúng con luôn lắng nghe Lời Đức Giêsu là con yêu dấu của Mẹ, để nhờ vâng Lời Chúa dạy, chúng con sẽ đón nhận những ơn lành Chúa ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.