Thứ Hai Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh: An vui có Mẹ

Thái Hà (24.05.2021) – Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. (Ga 19,25-27)

Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Lumen Gentium, dạy rằng: “Giáo hội Công giáo được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên Mẹ Maria tình con thảo, như đối với một người Mẹ rất dấu yêu” (LG 53).

Khi diễn tả tâm tình con thảo của mình, Giáo hội nhìn nhận Đức Maria là người Mẹ yêu quý nhất của mình, đồng thời tuyên bố Mẹ là Mẹ Giáo hội. Vai trò làm mẹ này của Đức Maria, được thiết lập trong đức tin, là hoa trái của tình yêu, một tình yêu thấm sâu vào Mẹ dưới chân thập giá, qua việc Mẹ chia sẻ tình yêu cứu độ của Đức Kitô.

Cùng với Mẹ, chúng ta được mời gọi sống tin tưởng, phó thác nơi Chúa, đồng thời, cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết thưa “xin vâng” như Mẹ trong mọi biến cố của cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…