Thứ Hai Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lễ Trọng: Cuộc đối thoại của kẻ tin

Thái Hà (09.12.2019) –  Xin Chúa thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. (Lc 1,26-38)

“Xin sứ thần thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”

Trong ngôn ngữ nói, khi gặp phải một tình huống bất ngờ, ngoài sức mong đợi, không thể tưởng tượng được, chúng ta thường hay thốt lên: “Cái gì!” Chúng ta thường nhắm đến trước tiên và dừng lại ở chỗ: chuyện gì đã xảy ra, mà chưa đi sâu để biết chuyện đó xảy ra như thế nào, cái gì gây ra điều đó.

Đoạn Tin Mừng hôm nay là một cuộc đối thoại giữa Đức Maria và sứ thần Gabriel. Thảng thốt trước sự xuất hiện và lời chào của sứ thần, Đức Maria cũng sợ hãi, bối rối. Nhưng nỗi sợ hãi không lấn át niềm tin của mẹ về lới hứa Đấng Cứu Thế mà mẹ và dân chúng đang mong đợi. Lời đáp trả của Mẹ không theo lẽ thường của con người, khi đứng trước điều vượt quá sức minh. Mẹ thưa rằng: “Việc ấy xảy ra cách nào!” Mẹ biết và tin vào lời hứa của Thiên Chúa, vào một vị Thiên Chúa luôn tín trung. Điều Mẹ quan tâm là làm thế nào mẹ có thể cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Đây là cuộc đối thoại của những kẻ tin, dù đức tin non kém hay vững mạnh

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết thực thi điều làm đẹp lòng Chúa và biết vâng theo thánh ý Ngài. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.