Thứ Hai Lễ Kính Đức Giêsu Chịu Phép Rửa: Khiêm nhường

Thái Hà (09.01.2023) – Nhưng ông Gioan một mực can Đức Giêsu và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,13-17)

Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã kể lại kinh nghiệm của Ngài như sau: “Khi tôi mới được bầu làm Giáo hoàng để lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ, tôi rất lo lắng, sợ hãi trước một trách nhiệm quá nặng nề. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ, tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: “Gioan! Đừng tự xem mình quá quan trọng”.

Theo sứ vụ, ông Gioan Tẩy Giả phải xuất hiện trước để dọn đường cho Đấng Cứu thế ngự đến. Nhiệm vụ của ông là chuẩn bị tâm hồn cho tất cả mọi người sẵn sàng đón nhận Đấng Mêsia. Bằng lời rao giảng và đời sống khắc khổ của mình, ông đã thu hút được rất nhiều người đến để chịu phép rửa. Nhiều người trong số họ đã coi ông như là Đấng Mêsia. Nhưng không phải vì thế mà ông trở nên tự cao tự địa, nhận mình là Đấng Israel mong chờ. Trái lại, khi thấy Đức Giêsu trong dòng người đến chịu phép rửa, ông đã một mực can ngăn Người. Điều đó cho thấy: ông là một con người khiêm tốn tự hạ, biết vị trí và vai trò của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tất cả những gì mà ocn có đều là do Chúa ban. Xin cho con đừng bao giờ tự xem mình quá quan trọng để biết sống khiêm hạ như Chúa đã dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…