Thứ Hai Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá: Dấu chứng của tình yêu

Thái Hà (14.09.2020) – Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào con Người thì được sống muôn đời. (Ga 3,13-17)

Thánh Gioan Vianney, cha sở họ đạo Ars đã nói: “Thập giá là quyển sách cao siêu nhất… Chỉ có những ai yêu mến, nghiền ngẫm quyển sách này, những người đó mới thật sự là người thông thái”.

Thập giá là quyển sách cao siêu nhất, không phải vì bản thân cây thập giá, nhưng vì nơi thập giá, Đấng bị đóng đinh đã tỏ cho con người thấy dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa. Quả vậy, chính vì yêu thương con người và vâng phục thánh ý Chúa Cha, Đức Giêsu đi vào cái chết như của lễ đền tội cho nhân loại. Người chấp nhận cái chất để nguồn mạch trường sinh tức là máu và nước từ cạnh sườn Người thanh tẩy tội lỗi thế giới, và Thiên Đàng cũng được mở ra. Người chấp nhận “được giương cao” để tiêu diệt sự chết, và đập tan hỏa ngục. Qua thập giá, Thiên Chúa mời gọi con người từ bỏ những đam mê của thế gian và tội lỗi để được kho tàng lớn lao trên trời.

Cầu nguyện: Xin cho con biết nhìn lên thập giá, mà nhận ra tình yêu cao vời của Thiên Chúa và cố gắng sống sao cho đẹp lòng Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…