Thứ Hai Lễ Kính Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria: Tỉnh giấc và thi hành

Thái Hà (20.03.2023) – Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. (Lc 2,41-51a)

Đức thánh cha Phanxicô có lần đã chia sẻ: “Tôi có một tình yêu tha thiết đối với thánh Giuse, bởi vì ngài là một người trầm lặng và nghị lực. Trên bàn của tôi có một bức ảnh thánh Giuse đang ngủ. Ngay cả khi ngài ngủ, ngài cũng chăm sóc Giáo hội”.

Thực ra hình ảnh thánh Giuse nằm ngủ có nền tảng từ Kinh Thánh. Hầu hết những lần Chúa phán bảo với Ngài đều qua giấc ngủ. Như bài Tin Mừng hôm nay kể lại: “Ông đang toan tính như vậy, thì sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông”. Trong giấc ngủ của Giuse, Thiên Chúa đã tỏ bày cho ông thấy ý định của Người. Mọi sự là của Cháu, mọi việc không ngoài thánh ý Chúa. Tất cả nằm trong bàn tay Chúa quan phòng, Thánh Giuse phó thác mọi sự trong tay Chúa, vì thế ngài vẫn ngủ ngon giữa muôn vàn lo âu. Rồi khi tỉnh giấc, ngài mau mắn thi hành thánh ý.

Chúng ta cũng được mời gọi phó thác mọi sự cho Chúa để được bình an khi nằm ngủ, và khi thức giấc thì mau mắn thi hành ý muốn của Người.

Cầu nguyện: Lạy Thánh Giuse, xin mở lòng chúng con đón nhận điều Thiên Chúa mời gọi, để chúng con quảng đại đón nhận thánh ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…