Thứ Hai Lễ Kính Thánh Laurensô: Hạt giống tình yêu

Thái Hà (10.08.2020) – Hạt giống gieo vào lòng đất… nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (Ga 12,24-26)

Thánh Laurensô, sống ở thế kỷ III, hằng ao ước cho dân thành Rome được trở lại với Đức Kitô và đức tin Công giáo được lan tỏa khắp thế giới. Thánh nhân đã dùng chính cái chết bi thảm của mình làm của lễ dâng lên Thiên Chúa, để xin Chúa thương nhận lời cầu của mình. Ngài chịu thiêu đốt trên một vỉ sắt lớn đang được nung đỏ, do không đồng ý chối bỏ đức tin vào Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về một hình ảnh quen thuộc của nhà nông. Một hạt lúa gieo vào lòng đất để có thể nảy mầm thì phải hao mòn, phải tan biến hoàn toàn, và nhờ đó, nó mới sinh được nhiều bông hạt.

Cũng như hạt lúa chấp nhận thối đi để trổ sinh nhiều hạt khác, thánh Laurensô đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ Giáo Hội, bảo vệ người nghèo. Thánh nhân đã biết cho đi, kể cả bản thân mình, để phục vụ cho chân lý, cho tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy thánh Laurensô, xin dạy chúng con biết quên mình vì Chúa, vì Giáo Hội và vì lợi ích của những người sống xung quanh chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…