Thứ Hai Lễ Kính Thánh Maria Mađalêna: Dấu chỉ yêu thương

Thái Hà (22.07.2019) –Bấy giờ có mấy kinh sư và người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. (Ga 20,1-2.11-18)

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ” (Ảnh internet)

Sau 13 năm bị tù vì rao giảng Tin Mừng, một mục sư người Hungary viết: “Trong suốt một thời gian bị tù đày, tôi đã hiểu được rằng, giữa những đau khổ và bách hại, Lời Chúa đi vào tâm hồn con người dễ dàng hơn. Đó là lý do cho thấy mùa gặt thiêng liêng trong các ngục tù luôn dồi dào.

Trong Tin Mừng, những người Pharisêu muốn Đức Giêsu tỏ cho họ thấy một dấu lạ, nhưng họ lại không thấy rằng chính Đức Giêsu là dấu lạ khả thể đang hiện diện trước mặt họ. Quả vậy, Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha để sống kiếp con người, chịu đau khổ, chết trên thập giá. Đó chính là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.

Mỗi Kitô hữu được mời gọi nhận ra dấu chỉ yêu thương ấy trong cuộc sống của mình, không những qua những phúc lành và may mắn, mà còn qua những mất mát, đau khổ, và thua thiệt nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho lý tưởng chứng nhân luôn bừng sáng trong mỗi chúng con, để chúng con trung thành với tình yêu của Chúa Amen.

 .

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.