Thứ Hai Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê: Tinh thần loan báo Tin Mừng

Thái Hà (03.12.2018) – Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. (Mc 16,15-20)

Ảnh minh họa (Google)

Sau 14 tháng lênh đênh trên biển, thánh Phanxicô Xaviê đã đặt chân lên vùng đất Á Châu. Trong suốt 10 năm hăng say với công việc truyền giáo tại vùng này, ngài đã đi cả ngàn cây số, rửa tội cho hàng trăm ngàn người và đã gầy dựng cộng đoàn tín hữu khắp nơi.

Bài Tin Mừng nhắc lại lệnh truyền cuối cùng của Đức Giêsu cho các Tông đồ trước khi Người về trời: Hãy trở thành sứ giả Tin Mừng. Có thể, có người cho đó là việc của những người sống đời sống thánh hiến. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Loan báo Tin Mừng là lệnh truyền cho tất cả mọi Kitô hữu. Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, mọi người Kitô hữu đều được mời gọi thực thi lệnh truyền này.

Mỗi người hãy mặc lấy tinh thần truyền giáo của Thánh Phanxicô và nêu gương sống ngay lành, ngõ hầu sẽ có thêm một người biết đến danh tính  Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trở nên khí cụ của Ngài để con có thể mang Lời Ngài đến với những anh em xung quanh con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.