Thứ Hai Lễ Kính Thánh Philipphê Và Thánh Giacôbê Tông Đồ: Con đường Giêsu

Thái Hà (03.05.2021) – “Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14,6-14)

Sau khi giải tội cho tên lính sắp chết vì bị trúng đạn, trán của cha ướt đẫm mồi hôi, gương mặt nhợt nhạt như không còn giọt máu. Trở lại với lính tuần tra, cha bảo họ: xin đưa thương binh đó vào trong nhà, đừng để anh ta chết giữa đường, tội nghiệp. Đó là người lính đã giết 32 linh mục, chính hăn cũng đã giết thân phụ và 2 em gái của người vừa giải tội cho hắn. Trước khi chết, anh đã thốt lên: “Chúa ơi, Cha đã tha tội cho tôi”.

Vị linh mục đó đã đi trên con đường Giêsu. Đó là con đường của yêu thương, tha thứ và hiệp nhất. Con đường ấy Đức Giêsu đã đi trước. Người đã yêu thương nhân loại, tha thứ cho những kẻ giết mình. Người bảo đảm rằng chứ đi thì sẽ có được sự sống. Qua dòng thời gian, biết bao nhiêu vị thánh đã đi trên con đường Đức Giêsu đã đi và nay đang được hưởng hạnh phúc Nước Trời, trong số đó có thánh Philipphê và thánh Giacô bê mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết từ bỏ con đường và những suy tính của chúng con để bước đi trên con đường mà Chúa chỉ cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…