Thứ Hai Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ: Đức tin

Thái Hà (03.07.2023) – Ông Tôma thưa với Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”. (Ga 20,24-29)

Thánh Tôma đã không ở cùng các Tông Đồ khi Đức Giêsu hiện ra trước đó, nên thánh nhân đã chẳng tin. Chính điều đó mà Tôma bị gán cho cái tên “cứng lòng” hay “hồ nghi”. Thế nhưng, cuộc đời của thánh Tôma sau này lại là một mình chứng hùng hồn cho niềm tin vào Thiên Chúa.

Sau biến cố ấy, thánh Tôma đã có một cuộc loan báo Tin Mừng khá dài về mặt địa lý. Thánh nhân rao giảng cho người Parthia, Medes và Ba Tư; sau cùng ngày đến Ấn Độ, đem đức tin cho dân chúng tại vùng ven biển Malaba, mà giáo đoàn đông đảo ấy đã nhận họ là “Kitô hữu của thánh Tôma” (theo lễ điển Malabar). Ngài đã tử đạo vào năm 72 tại Calamine để minh chứng cho đức tin của mình vào Thiên Chúa.

Trong cuộc sống hôm nay, dẫu rằng có lúc chúng ta phải đối diện với những thách đố của đức tin, nhưng chúng ta cần phó thác vào Thiên Chúa, Người sẽ biến đổi những khuyết điểm của chúng ta để chúng ta có thể trở nên khí cụ hữu dụng trong tay Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đỡ nâng đức tin của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…