Thứ Hai Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ: Thiên Thần của mỗi người

Thái Hà (02.10.2023) – Đức Giêsu nói rằng: “Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. (Mt 18,1-5.10)

Thánh Grêgoriô Nyssa nói: “Phẩm giá các linh hồn cao quý biết bao, vì mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa ban cho một thiên thần chăm sóc”.

Mỗi người đều có một vị Thiên Thần hộ thủ. Các trẻ nhỏ dù bị khinh thường trong xã hội, nhưng với Thiên Chúa, các em lại là người lớnn hất trong Nước Trời. Quả thế, dù thấp kém và không thể bảo vệ chính mình, nhưng bên cạnh các em luôn có thiên thần hộ thủ bảo vệ. Hơn nữa, với tâm hồn trong trắng đơn sơ, các em luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Đức Giêsu còn cho biết, chớ khinh thường các em nhỏ vì thiên thần của các em đang không ngừng chiêm ngưỡng nhan Chúa trên trời. Quả thế, với tâm hồn đơn sơ trong sáng, các em luôn được Thiên Chúa yêu thương, và thiên thần hộ thủ của các em cũng nhờ đó mà luôn được mừng vui trước nhan Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống đơn sơ và phó thác, biết nhớ đến thiên thần hộ thủ và cầu xin sự giúp đỡ của các ngài mỗi khi gặp thử thách. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…