Thứ Hai Lễ Nhớ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ: Bài học của Mẹ Maria

Thái Hà (21.11.2016) – “Đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa. (Thánh Vịnh 24,6)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Thị kiến của Thánh Gioan tông đồ trong bài đọc thứ nhất hôm nay kết thúc bằng câu: “Họ là những người được mua chuộc giữa nhân loại, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và cho Con Chiên. Miệng họ không nói lời gian dối; họ cũng chẳng tì ố trước tòa Thiên Chúa”. Thánh vịnh đáp ca liền cất lên: “Đó là dòng dõi người tím kiếm long nhan Thiên Chúa”.

Đức Trinh Nữ Maria đã muốn thuộc trọn vẹn về Thiên Chúa. Mẹ đã luôn tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ là người đầu tiên được hưởng ơn cứu độ của chính con mình là Đức Giêsu. Miệng Mẹ không hề thốt lên lời gian dối, đời sống Mẹ không hề tì ố trước tòa Thiên Chúa.

Dâng lễ với Mẹ hôm nay, tôi muốn lời Thánh Vịnh trên cũng được áp dụng cho chính mình. Tôi học nơi Mẹ cách thuộc về Thiên Chúa; một cách rất cụ thể, bởi Lời Chúa hôm nay dạy tôi: Không nói lời gian dối và không làm hoen ố đời tôi.

Lm. Võ Trần Gia Định, AA

Cầu nguyện: Con cám ơn Đức Mẹ đã dạy con bài học để trở thành người thuộc về Thiên Chúa. Xin Mẹ tiếp tục sửa dạy con trong lời ăn tiếng nói và cách sống hằng ngày.

Quyết tâm: Hôm nay tôi sẽ không vội nói và luôn nói sự thật.

Nguồng: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.