Thứ Hai Lễ Nhớ Đức Mẹ Mân Côi: Xin vâng như Mẹ

Thái Hà (07.10.2019) –  Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. (Lc 1,26-38)

Mẹ Mân Côi

Thánh Vinhsơn Phaolô từng nói: “Tất cả những điều tốt đẹp của các thụ tạo hàm chứa trong việc kiện toàn Thánh Ý Chúa. Và điều này không bao giờ đạt được tốt đẹp hơn việc thực hành nhân đức vâng lời”.

Thiên Chúa muốn cứu độ nhân loại bằng cách xuống thế làm người và sống một cuộc sống như con người. Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Đấng Cứu Thế. Qua Mẹ, Con Chúa được sinh đến trong thế gian. Nhận được lời loan báo của sứ thần Gáprien, Mẹ không tránh khỏi ngỡ ngàng, bất ngờ và lo lắng, nhưng để chương trình của Chúa được thực hiện, Mẹ đã sẵn sàng cất tiếng xin vâng.

Noi gương Mẹ, chúng ta cũng luôn cố gắng vâng lời và sống theo những lời dạy của Đức Giêsu, là yêu thương và bác ái với anh chị em mình. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta được mời gọi thực hành việc lần hạt Mân Côi, chúng ta được mời gọi thực hành việc lần hạt Mân Côi theo ý Mẹ khi hiện ra tại Fatima, nhằm thể hiện tình yêu với Mẹ và cầu nguyện cho thế giới.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin cho con có thêm lòng yêu mến kinh Mân Côi và sống tinh thần vâng phục như Mẹ. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.