Thứ Hai Lễ Nhớ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh: Đây là Mẹ tôi

Thái Hà (21.11.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”. (Mt 12,46-58)

Chúa Giêsu đã vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha để trở nên một con người thật sự như chúng ta. Con Thiên Chúa đã đi một quãng đường tình yêu vô tận để bước vào lịch sử của nhân loại để từ nay gia đình nhân loại được bước vào tương quan gia đình với Thiên Chúa. Người đến để mở đường dẫn đưa con người về với nguồn cội thực sự của mình là nơi Thiên Chúa. Ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh hôm nay cho chúng ta thấy Mẹ Maria đã cộng tác cách đặc biệt vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa bằng sự dâng hiến và sẵn sàng phục vụ thánh ý Thiên Chúa của mẹ. Mẹ Maria đã đáp tiếng xin vâng và sống trọn lời đáp ấy để bước vào gia đình của Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng xác định “ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. Thiên Chúa đang chờ đợi lời đáp trả của chúng ta trong từng chọn lựa sống, qua việc thi hành thánh ý Người, để bước vào và sống tương quan gia đình thực sự với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn thi hành thánh ý Chúa trong từng lựa chọn của ngày sống hôm nay. Vì chúng con ý thức mỗi chọn lựa thi hành thánh ý Chúa là từng bước chúng con đang tiến viề quê hương đích thực của chúng con là Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.