Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Agatha: Danh tiếng của Chúa

Thái Hà (05.02.2024) – Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị, hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến thì đầu được khỏi. (Mt 6,53-56)

Ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Chúa hiện diện, nơi nào có Chúa, nơi đó có bình an, niềm hy vọng và ơn chữa lành.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu đi đến vùng Ghenêxarét, Người đi đến đâu thì người ta đặt bệnh nhân ở ngoài đường, để mong được Người chữa lành. Sự hiện diện của Đức Giêsu là sự hiện diện của niềm hy vọng, của tình yêu và lòng thương xót. Lòng thương xót là phương dược Thiên Chúa chưuã lành mọi cơn đau đơn bệnh tật của con người. Nên bất cứ ai chạm đến Đức Giêsu, dù chỉ là tua áo chính là chạm đến con người Đức Giêsu, để Người mở ra cho họ nguồn ân sủng quyền năng và tình yêu vô biên của Người, nhờ đó họ được chữa lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa mang theo những tật nguyền của cuộc đời chúng con. Xin Chúa thương cho chúng con được chạm đến Chúa để được Chúa chữa lành hồn xác chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
chấm nối chấm…