Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Anê: Sống theo tinh thần mới

Thái Hà (21.01.2019) – Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ. (Mc 2,18-22)

Ảnh minh họa (Google)

Trong xây dựng, nhiều người sính theo kiểu kiến trúc “tân cổ giao duyên” cho lạ đời, mà không biết rằng sự vá víu ấy dễ dẫn đến sự mất hài hòa, thiếu cân đối, phá vỡ cảnh quan chung.

Não trạng “vá víu” đó cũng dễ gặp thấy trong đời sống tôn giáo, cụ thể là qua câu chuyện giữa người Pharisêu và Đức Giêsu về việc ăn chay hay không ăn chay ở bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu không dạy ta bắt chước khuôn mẫu, lối thực hành của người biệt phái, mang nặng tính giả hình, thường “bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào”; cũng không đòi hỏi ta phải theo nếp sống khắc khổ của môn đệ Gioan Tẩy giả.

Sống thời nào thì theo tinh thần thời đó, sống trong thời Tân Ước, Đức Giêsu dạy ta sống yêu thương, bác ái trong tinh thần chân thật và đoạn tuyệt với lối sống giả hình, gian dối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì nhiều lúc con làm việc tốt, nhưng chỉ là giả hình nhằm che dấu động cơ xấu bên trong. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.