Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Anrê Kim, Phaolô Chung và Các Bạn Tử Đạo: Ánh sáng

Thái Hà (20.09.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng”. (Lc 8,16-18)

Anh Roger Schutz, Bề trên tu viện Taizé từng nói: “Khi Giáo hội lắng nghe, chữa lành các bệnh tật, hòa giải, thì Giáo hội trở nên sáng ngời rạng rỡ nhất đúng với bản chất của mình: “là phản ánh trong sáng nhất của một tình yêu”.

Ánh sáng mà Đức Giêsu nói ở đây chính là Tin Mừng Nước Trời, và cần phải “đặt trên đế” để chiếu sáng cho mọi người thấy. Thật vậy, Đức Giêsu muốn mỗi người chúng ta biết thực hành Lời của Người qua việc quan tâm, lắngn ghe, đồng cảm, chia sẻ với những người khác, giúp họ thấy được tình yêu đích thực nơi Thiên Chúa, sẵn sàng dấn thên để làm chứng cho Nước Trời.

Cầu nguyện: Nguyện xin hai thánh Anrê Kim và Phaolô Chung chuyển cầu cùng Chúa, cho chúng con luôn biết trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…