Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Antôn Viện Phụ: “Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ”

Thái Hà (17.01.2022) – Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay”. Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không. Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”. (Mc 2,18-22)

Môn đệ của Gioan và những người biệt phái ăn chay vì như thế là tuân giữ lề luật. Việc chay tịnh dừng lại ở chính nó chứ không nhắm đến việc làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dạy họ thay đổi lối suy nghĩ đó qua việc giữ chay tịnh bên ngoài bằng một tinh thần mới bên trong. Tinh thần đó xoay quanh chính sự hiện diện của Chúa Giêsu trong lòng ta. Như hình ảnh Tân Lang hiện diện tại tiệc cưới, hành động ăn chay bên ngoài phải hòa điêu jvới tâm tình yêu mến Chúa bên trong tâm hồn. Từ đó, khi đã xuất phát từ tâm tình yêu mến, dù luật không đòi buộc, nhưng vì lòng kính mến Chúa, ta cũng sẽ dễ dàng giữ chay tịnh. Sau hết, chay tịnh không phải là cùng đích, nhưng là phương thế hữu hiệu để tỏ lòng yêu mến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy cho chúng con cách thực hành chay tịnh trong tình yêu Thiên Chúa. Yêu Chúa mới là cùng đích và chay tịnh là cách thế để chúng con thể hiện tình yêu đó. Tuy là phương thế, nhưng chay tịnh luôn có ý nghĩa đặc biệt không thể thay thế. Xin cho chúng con giữ chay tịnh bằng một tình yêu chứ không phải vì luật buộc. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.