Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Aquino: Đoàn kết

Thái Hà (28.01.2019) – Đức Giêsu nói: “Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững”. (Mc 3,22-30)

Ảnh minh họa (Google)

Có ba con chuột tìm cách ăn mỡ trong một cái chum. Chúng quyết định cắn đuôi nhau để thay phiên xuống đáy chum ăn mỡ. Nhưng vì ích kỷ, chúng ta không làm theo kế hoạch mà nhả đuôi nhau ra. Thế là cả ba tuy no mỡ, nhưng lại chết rũ trong chum.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nhắc chúng ta về câu chuyện đoàn kết. Đoàn kế là nguyên lý sống còn cho tập thể. Một tập thể xuất sắc là phải có cùng một mục tiêu, và mỗi thành viên phải có niềm tin vững chắc vào năng lực và phẩm chất của các thành viên khác, đồng thời phải tuân thủ nghiêm túc mọi cam kết với tập thể và chân thành giúp đỡ nhau.

Thánh Tôma Aquino là người hội đủ trong mình những yếu tố ấy; ngài yêu mến anh em và hết lòng trợ giúp họ trong vấn đề tri thức vì một mục đích chung là theo đuổi Chân Lý. Nhờ đó, thánh nhân đã để lại kho tàng tri thức quý giá cho Giáo Hội, giúp kiến tạo sự hiệp nhất trong đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn hiệp nhất cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.