Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Basilio Cả Và Thánh Ghegorio Nadien: Làm chứng cho Chúa

Thái Hà (02.01.2018) – Ông Gioan trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết”. (Ga 1,19-28)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Macximmiliano Kolbe trả lời viên cai ngục tại trại tập trung Đức quốc xã, vào tháng 8 năm 1941 rằng: “Vì tôi là một Linh Mục Công Giáo, nên tôi muốn hy sinh cho một bạn tù của tôi”.

Thánh Gioan Tẩy Giả là chứng nhân cho Đức Giêsu, ông nhận mình chỉ là tiếng kêu, một người dọn đường cho Đức Giêsu, với đời sống thánh thiện, khắc khổ, đơn sơ, Ngài làm chứng rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng xỏa bỏ tội trần gian.

Là người mục tử nhiệt thành và giàu lòng bác ái, hai thánh Basilio Cả và thánh Ghegorio Nadien đã dành cả cuộc đời làm chứng cho Đức Giêsu. Gương các Ngài mời gọi chúng ta hãy can trường làm chứng cho Đức Giêsu, cho dù phải chịu sỉ nhục, chống đối, lưu đày, tra tấn, thậm chí kể cả cái chết để bảo vệ đức tin và giúp nhiều người nhận biết Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng làm chứng cho Ngài dù có phải gặp khó khăn, thử thách. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.