Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Blasiô và Thánh Ansgariô: Truyền giáo

Thái Hà (03.02.2020) –  Họ ra khắp vùng ấy và nghe tin Đức Giêsu ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. (Mc 6,53-56)

(Ảnh internet)

Cha xứ hỏi người đàn ông đến xưng tội: “Bốn mươi năm nay, ông không đến nhà thờ, sao hôm nay ông lại xin xưng tội thế?” Hối nhân đáp: “Dah, con nghe nói có Mẹ Têrêsa đến thăm nên con ghé vào đúng lúc mẹ đang nhìn mọi người và nói “Chúa yêu các bạn”.

Có thể nói, Đức Giêsu đã thi hành sứ vụ rao giảng rất hoàn hảo. Người đã loan báo Tin Mừng bằng chính cung cách sống và thái độ ứng xử yêu thương đối với mọi người.

Mỗi Kitô hữu đều là chứng nhân của Chúa giữa thế gian. Việc rao giảng Lời Chúa cũng cần phải có một tấm lòng biết xót thương và quảng đại như Chúa Giêsu. Thế nên, người tông đồ đích thực cần có một cung cách phục vụ yêu thương và quên mình như Thầy Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ phục vụ người khác trên môi miệng hay trên ý tưởng, nhưng là phục vụ trong hành động cụ thể và mau mắn. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.