Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Bônaventura: Điều kiện theo Thầy

Thái Hà (15.07.2019) – Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng  với Thầy. (Mt 10,34-11,1)

Vác thập giá theo Thầy (ảnh Internet)

Tại buổi thuyết trình, một giáo sư cầm ly nước đưa lên và hỏi mọi người: “Ly nước này nặng bao nhiêu?” Nhiều người trả lời: khoảng từ 20g đến 50g. Giáo sư nói tiếp: “Nó nặng chính xác là bao nhiêu không quan trọng. Vấn đề ở chỗ quý vị có thể cầm nó trong bao lâu?”

Mang vác thập giá của mình là một cách nói cụ thể về trách nhiệm chính yếu của người môn đệ Đức Giêsu, cùng nhau và vì nhau phục vụ tha nhân. Để sống cuộc đời có ý nghĩa là sống cho, sống với và sống vì người khác, ta cần chiêm ngắm cuộc đời của Đức Giêsu. Đó là con đường tốt đẹp nhất mà chính Chúa đang mời gọi.

Thánh Bônaventura đã dành cả cuộc đời để học biết về Thiên Chúa. Khi được hỏi tại sao lại có thể viết được những ý tưởng cao siêu, thánh nhân chỉ vào cây Thập Giá và nói: “Chính Người đã nói cho tôi biết mọi sự. Người là Thầy dạy duy nhất của tôi

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết can đảm vác thập giá mỗi ngày trên bước đường theo Chúa. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.