Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Đaminh: Những thứ mang lại hòa bình

Thái Hà (08.08.2016) – “Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh”. (Mattheu 17,27)

Ảnh minh họa (Google)

Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu rằng liệu họ có nên đóng thuế đền thờ không? Chúa Giêsu sau khi đã khẳng định rằng họ thực sự không phải đóng thuế thì Người nói thêm: “Nhưng để khỏi làm gai mắt họ”, thì chúng ta cứ đóng thuế cho họ đi. Vậy ở đây chúng ta học được bài học gì? Hết lần này đến lần khác và bằng hàng trăm cách, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đừng gây ra những chia rẽ, những bất hòa không đáng có. Nếu ai đó kiện bạn, hãy để cho họ thắng, chứ không phải chỉ cho những gì họ yêu cầu. Nếu ai đó tát bạn má này thì hãy đưa cả má còn lại cho họ tát nữa.

Vấn đề ở đây là, dường như Chúa Giêsu đã hành động khác đi. Người đã chỉ trích những người biệt phái và những kẻ giả hình, Người còn lật đổ những bàn đổi tiền của những người mua bán trong đền thờ. Nhưng khi những vấn đề về tài sản, uy tín, hoặc những vấn đề khác thuộc về thế gian thì Người lại nói: Đừng tranh cãi, đừng đáp trả, đừng thù hận. Hãy trả cho Xêda những gì thuộc về Xêda. Còn anh em hãy tập trung lo về Nước Trời mà thôi.

Phil Fox Rose

Cầu nguyện: Lạy Chúa, những đòi hỏi hợp lý theo kiểu thế gian thường làm cho người ta xa lạ với tinh thần Nước Trời. Xin giúp con biến đổi bản thân hằng ngày theo các giá trị Tin Mừng.

Quyết tâm: Vượt qua tính hiếu thắng của chính mình.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa _TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.