Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô : Người lớn nhất

Thái Hà (30.09.2019) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói: ‘‘Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất’’. (Lc 9,46-50)

(ảnh internet)

Tạp chí Forbes đã đưa ra danh sách 10 người quyền lực nhất thế giới năm 2017, đứng đầu là Tổng thống Nga – Vladimir Putin. Quyền tlực của một vị nguyên thủ được xác định dựa trên sức mạnh của đất nước và năng lực mà người ấy sử dụng sức mạnh đó.

Thông thường, khi có chức, có quyền trong tay, con người dễ bị rơi vào thái độ ngông cuồng, tự kiêu tự mãn, tranh giành quyền lực, khẳng định vị thế để tạo ảnh hưởng… Người ta muốn trở thành những ông chủ và bắt người khác phục vụ. Các môn đệ của Đức Giêsu thì không phải như vậy, người đứng đầu phải là người phục vụ kẻ khác.

Thánh Giêrônimô nói: ‘Đức Giêsu đã nêu gương phục vụ cho chúng ta. Lời của Người được ghi lại trong Kinh Thánh, vì thế, ta cần luôn siêng năng đọc Lời Chúa hầu sống đúng bản chất của người làm con Chúa’. Thật vậy, ‘không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô’

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được lớn lên nhờ Lời Chúa. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.