Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Gioakim Và Thánh Anna: Biến đổi tâm hồn

Thái Hà (26.07.2021) – Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia đem vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. (Mt 13,16-17)

Chúng ta có thể dễ dàng thấy được búp măng tre nhỏ nhắn nhú lên trên mặt đất, nhưng không thể thấy được quá trình lớn lên âm thầm cả hàng tháng trời trong lòng đất.

Qua các dụ ngôn nắm men vùi vào thúng bột trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta rằng, con người có men của lòng mến Nước Trời, lòng mến sẽ biến đổi bột của kiếp nhân sinh một cách mạnh mẽ, từ đó sẽ cho ra những tấm bánh thơm ngon cho nhân gian và làm của lễ dâng lên Thiên Chúa.

Thật thế, nhờ khiêm tốn lắng nghe và âm thầm thực hành lời Chúa, con người được lớn len và biến đổi trong Chân lý. Gia đình ông Gioakim và bà Anna là mẫu gương của một đời âm thầm thi hành thánh ý Chúa, và phần thưởng của ông bà là được Thiên Chúa đoái thương chọn làm song thân của Đức Maria.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tuôn đổ Thần Khí Ngài xuống trên chúng con, để chúng con được lớn lên trong ân nghĩa với Chúa và được biến đổi mỗi ngày để thi hành ý muốn của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…