Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu: Sức mạnh của Lời

Thái Hà (13.09.2021) – “Xin Ngài cứ nói một lời, thì đày tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7,1-10)

Phần Lan là một trong những quốc gia Bắc Âu được thế giới biết đến với nhiều cái nhất: Chỉ số hạnh phúc cao nhất, hệ trống hành chính công liêm khiết bậc nhất, nền giáo dục độc đáo nhất thế giới. Vậy thì từ đâu Phần Lan đạt được những cái này? Tất cả đến từ nền tảng của sự tin tưởng. Các công dân trong xã hội bình đẳng và tin tưởng lẫn nhau.

Tin Mừng hôm nay cho thấy lòng tin của một người ngoại giáo. Ông đã tỏ ra là người có lòng tin tuyệt đối. Ông tin chắc mình tiếp xúc với chính Thiên Chúa qua người Do Thái mang tên Giêsu sẽ cứu chữa đày tớ của ông lành mạnh.

Mỗi người chúng ta đều có lòng tin, thế nhưng, đức tin ấy có mạnh mẽ và đầy tín thác như viên sĩ quan không? Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng ta không ngừng nhận ra Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin để chúng con biết đón nhận Ngài trong những biến cố bất ngờ xảy đến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…