Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Grêgonô Narek: Sống đức ái

Thái Hà (27.02.2023) – Đức Giêsu nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em  bé nhỏ nhất của Ta đây, à các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25,31-46)

Trường học của Chúa Kitô là trường đức ái. Vào ngày sau hết, khi cuộc thi cuối cùng được tổ chức, sẽ không có một câu hỏi nào về các tài liệu của Aristote… Đức ái là toàn bộ giáo trình (thánh Robertô Bellarminô).

Trong ngày cánh chung, mỗi người đều phải ra trình diện trước Chúa những việc mình đã làm. Không một sự lừa dối, ngụy tạo nào có thể đứng vững. Ở thời điểm quyết định này, chỉ những ai thực thi tình yêu bác ái thì mới được chọn. Còn những ngụy biện, đổ lỗi cho hoàn cảnh sẽ vô tác dụng, vì tự bản chất, đó chỉ là sự bao biện cho tính thờ ơ, vô cảm.

Dù là ai, và trong bất kỳ hoàn cảnh riêng tư nào, chúng ta đều có thể thể hiện tình yêu với anh chị em nghèo khổ, hoạn nạn, tù tội. Tình yêu mang lại sức mạnh chữa lành. Tình yêu tạo nên niềm hy vọng. Tình yêu mang đến sự gắn kết. Nước Trời là Vương Quốc tình yêu, những ai sống yêu thương mới thực sự là thần dân của Vương Quốc ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con đủ nhạy bén để nhận ra tiếng gọi từ anh chị em xung quanh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…