Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Hilariô: Rượu mới, bầu mới

Thái Hà (13.01.2019) –  Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. (Mc 2,18-22)

Người Do Thái thường giữ rượu của họ trong những bầu da. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mượn hai hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống của người Do Thái đương thời là rượu và bầu da để biểu đạt giáo huấn về sự canh tân của người.

Hình ảnh rượu mới được đựng trong bầu da mới mang tính biểu tượng. Giai đoạn Cựu Ước với nỗi sợ về sự trừng phạt của Thiên Chúa khi dân phạm lỗi Lề Luật hay Giao Ước khi đã khép lại. Đức Giêsu giờ đây mở ra một thời kỳ mới, kỷ nguyên của tình yêu và sự tự do làm con cái Chúa.

Ở đây, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ “rượu cũ”, một lối sống cũ với những yếu đuối, tội lỗi, sợ hãi và trở nên “rượu mới”, một đời sống mới, tự do khi tuân giữ Lề Luật vì lòng mến Chúa và tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ lời thánh Hilariô chuyển cầu, xin cho con dám can đảm từ bỏ con người cũ, cũng như quyết tâm và kiên trì canh tân chính bản thân con. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.