Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Inhaxiô Loyola: Giới thiệu Nước Chúa

Thái Hà (31.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn ên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”. (Mt 13,31-35)

Tục ngữ có câu: “tích tiểu thành đại”, tức là việc gom góp những điều bé nhỏ bé để theo thời gian sẽ tạo nên một thứ lớn hơn, đến nỗi nó có thể kiến tạo những sự đổi mới.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu ví Hội Thánh của Người lúc khởi đầu cũng tựa như hạt cải. Từ hạt nhỏ nhất, theo thời gian nó sẽ phát triển lớn mạnh. Khởi đi từ sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Mười Hai Tông Đồ, Hội Thánh cũng sẽ ngày một lớn mạnh trên thế giới.

Thánh Inhaxiô là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo về sự nhiệt thành trong việc truyền giáo. Ngài đã hết lòng đem tình thương và lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, đặc biệt là những lương dân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống xứng đáng là môn đệ chân chính của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…