Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Lucia: Nhân danh ai?

Thái Hà (13.12.2021) – Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Ðức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?” Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ.” Họ mới trả lời Ðức Giêsu: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” (Mt 21,23-27)

Có những lúc chúng ta tự cho mình đặc quyền nhân danh Chúa để loan báo Tin Mừng, chúng ta sợ mất quyền lợi hay sợ mất đi tầm ảnh hưởng của chúng ta với người khác mà quên đi rằng việc loan báo Tin Mừng là của tất cả mọi người. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng: không được ganh tị với việc thiện của người khác, không tự cho mình đặc quyền lo việc của Chúa, nhưng tất cả chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để loan báo Nước Chúa và có những sáng kiến loan báo Tin Mừng của Chúa đến với tất cả mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con hết lòng dấn thân trên con đường loan báo Tin Mừng của Chúa, xin cho chúng con biết hiệp nhất và xây dựng Giáo Hội trong tinh thần là con cùng một cha, để qua đó chúng con có thể làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…